سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساغر می

داستان کودکانه با نقاشی

    نظر
داستان کودکانه با نقاشی
داستان کودکانه با نقاشی

داستان کودکانه با نقاشی

داستان کودکانه با نقاشی

همانطور که می دانید خواندن داستان برای کودکان خیلی مفید است، در ادامه می توانید چند داستان کوتاه را تماشا کنید و آن را برای کودکان عزیزتان بخوانید.

داستان کوتاه کودکانه با تصویر ( داستان اسراف نمی کنم زنده بمانم )

یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود توی یک جنگل سبز چند تا آهو با بچه هایشان زندگی می کردند. بچه های عزیز هر موقع که آهو خانم برای بچه هایش غذا تهیه می کرد و می آورد که بین آنها تقسیم کند یکی از بچه هایش به نام دم قهوه ای می گفت: من بیشتر می خواهم. آهو خانم می گفت: عزیز دلم باید به اندازه ای که می توانی بخوری، برداری، اگر بیشتر برداری نیمه خور و اسراف می شود.

 

داستان کودکانه با نقاشی,داستان کودکانه بلند

داستان نویسی کودکان

 

ولی آهو کوچولو گوشش بدهکار نبود. یک روز که با برادرش دنبال رنگین کمان می گشت تا سر رنگین کمان را پیدا کند و بگیرد، یک سبد میوه که شاید انسانها آنجا، جا گذاشته بودند را دید که روی زمین ریخته است.

 

طبق معمول از برادرش جلو زد و گفت: بزرگ ترین میوه مال من است و یک گلابی بزرگ را با پوزه خود (دهان ) به سمت خود کشید و یک گاز زد و سیر شد و آن را آن طرف پرت کرد. بقیه ی میوه ها را هم برای آهو خانم بردند.

 

حالا بشنوید از آهو خانم که داشت لانه اش را تمیز می کرد دید لاک پشت ها دارند یک پرستوی بیمار را می برند گفت: صبر کنید این پرستو دوست بچه های من است چه اتفاقی برایش افتاده است. گفتند: او بیمار است و دکتر لاک پشتیان گفته است، اگر گلابی بخورد مداوا خواهد شد.

 

آهو خانم گفت هر طور که شده برایش گلابی پیدا می کنیم لطفا او را به لانه ی ما بیاورید.

 

بچه های آهو خانم آمدند هوا تاریک شده بود. آهو خانم سبد میوه را که دید گفت: توی میوه ها گلابی هم هست گفتند: نه، آهو خانم گفت: پرستو اگر گلابی بخورد مداوا می شود.

 

دم قهوه ای ناراحت به خواب رفت در خواب گلابی را که نیمه خور کرده بود دید.

 

که گریه می کند به او گفت چرا گریه می کنی؟ گلابی جواب داد: تو مرا به دور انداختی در حالی که می توانستم مفید باشم و بعد این شعر را به دم قهوه ای یاد داد:

 

گلابی تمیزم                                      همیشه روی میزم

اگر که خوردی مرا                             نصفه نخور عزیزم

خدا گفته به قرآن                                همان خدای رحمان

اسراف نکن تو جانا                             در راه دین بمانا

 

داستان کوتاه با نقاشی ساده,داستان نویسی کودکان

داستان کوتاه با نقاشی ساده

 

آهو کوچولو صبح زود بیدار شد و با برادرانش به جنگل رفت و به دنبال گلابی گشت. گلابی که نصفه خور کرده بود را پیدا کردند آن را در آب چشمه شستند و برای پرستو آوردند. وقتی پرستو گلابی را خورد حالش بهتر شد و چشمانش را باز کرد و از آهو کوچولو تشکر کرد که جانش را نجات داده بود از آن به بعد دم قهوه ای دیگر اسراف نمی کرد و فریاد نمی زد زیاد می خواهم بزرگ می خواهم و حالا او می داند اسراف و هدر دادن هر چیزی بد است و خدا اسراف کاران را دوست ندارد.

 

قصه ی ما به سر رسید اسراف کار به بهشت نرسید.

 

قصه کودکانه زیبا ( داستان کودکانه باد و خورشید )

یک روز باد و خورشید سر اینکه کدام یک قویتر است با هم بحث می کردند. آخر تصمیم گرفتند با هم مسابقه بدهند تا ببینند کدام قوی تر است.

مردی داشت از آن حوالی رد می شد خورشید گفت: “بیا ببینیم کدام از یک ما می تواند کت این مرد را از تنش دربیاورد؟”

 

داستان بلند کودکانه,داستان کوتاه با نقاشی ساده برای نوجوانان

قصه بچه گانه باد و خورشید

 

باد قبول کرد. اول قرار شد باد امتحان کند.

باد همه ی قدرتش را جمع کرد و وزید و وزید و وزید. اما مرد نه تنها کتش را درنیاورد، بلکه کتش را بیشتر به خودش پیچید.

بعد نوبت خورشید شد.

قدرتش را جمع کرد و شروع به تابیدن کرد.

خورشید آنقدر تابید و آفتاب را روی زمین پهن کرد، تا مرد گرمش شد و کتش را درآورد.

خورشید در مسابقه برنده شد.

 

داستان کودکانه بلند ( پروانه ها به همراه نقاشی )

سه پروانه زیبا در باغی پر از گل زندگی می کردند. یکی از آن ها قرمز رنگ، یکی زرد رنگ و دیگری سفید رنگ بود.

 

داستان کوتاه کودکانه با تصویر,قصه کودکانه زیبا

داستان بلند کودکانه پروانه ها

 

آن ها هر روز صبح با هم بر روی گل ها می نشستند و از شهد آن ها می نوشیدند و بعد روی گل ها بازی می کردند و می رقصیدند. یک روز که آن ها مشغول بازی بودند، خورشید پشت ابرهای سیاه قایم شد و باران شروع به باریدن کرد.

 

داستان کودکانه بلند,متن قصه کودکانه

متن قصه کودکانه

 

بال نازک پروانه ها زیر باران خیس شد. آن ها به دنبال جایی برای قایم شدن بودند تا وقتی باران تمام شود باز هم با هم بر روی گل ها بازی کنند. پروانه ها به گل قرمز زیبایی رسیدند. پروانه قرمز رنگ گفت : ” ای گل زیبا ، بال های نازک ما زیر باران خیس شده اجازه می دهی من و دوستانم تا وقتی باران تمام می شود زیر گلبرگ های تو بنشینیم ؟ ” گل قرمز گفت: ” فقط تو که همرنگ من هستی می توانی و دوستانت نمی توانند.” پروانه ها با هم گفتند: ” ما با هم دوست هستیم ، ما با هم به اینجا آمده ایم و با هم می رویم، ما از هم جدا نمی شویم. “

 

قصه بچه گانه,داستان کوتاه با نقاشی ساده

داستان کودکانه بلند پروانه ها

 

پروانه ها با هم بال زدند و از کنار گل قرمز رفتند. پروانه ها به گل زرد رنگی رسیدند و از او خواستند که برای لحظاتی زیر گلبرگ هایش بشینند تا باران تمام شود. اما گل زرد رنگ گفت : ” فقط پروانه زرد رنگ که با من همرنگ است می تواند کنار من بنشیند .” پروانه ها با هم گفتند: ” ما با هم دوست هستیم ، ما با هم به اینجا آمده ایم و با هم می رویم، ما از هم جدا نمی شویم. ” پروانه ها بال گشودند و از کنار گل زرد رفتند.

 

داستان نویسی کودکان,داستان بلند کودکانه

داستان های بچه گانه ی پروانه ها

 

این بار به گل سفید رنگی رسیدند. ولی باز هم گل سفید رنگ مثل دو گل دیگر فقط پروانه همرنگ خود را می خواست.

 

داستان بلند کودکانه,داستان کودکانه بلند

داستان پروانه ها با تصویر

 

پروانه ها باز هم حرف های قبل خود را تکرار کردند. آن ها با هم دوست بودند و نمی خواستند که از هم جدا شوند. باران تند تر می بارید. بال نازک پروانه ها کاملا خیس شده بود و از سرما می لرزیدند.

 

داستان کوتاه با نقاشی ساده برای نوجوانان,داستان کودکانه با نقاشی

قصه ی بچه گانه ی پروانه ها

 

خورشید که این ماجرا را از پشت ابرها می دید بیرون آمد. او که دوستی پروانه ها را تماشا می کرد، ابرها را کنار زد. دانه های باران ریزتر و ریزتر شدند تا وقتی که باران تمام شد. خورشید نور طلایی خود را به پروانه های زیبا تاباند. بال های نازک آن ها خشک شد و زیر نور خورشید می درخشید. آن ها باز هم با خوشحالی بر روی گل ها بازی کردند.

 

متن قصه کودکانه,داستان کوتاه کودکانه با تصویر

داستان پروانه ها

 

 

داستان کودکانه با نقاشی ( داستان گربه پشمالو )

در یک باغ زیبا و بزرگ، گربه پشمالویی زندگی می کرد. او تنها بود. همیشه با حسرت به گنجشک ها که روی درخت با هم بازی می کردند نگاه می کرد یکبار سعی کرد به پرندگان نزدیک شود و با آنها بازی کند ولی پرنده ها پرواز کردند و رفتند.

 

داستان کودکانه با نقاشی,داستان کودکانه بلند

داستان گربه ی پشمالو کودکانه با نقاشی

 

پیش خودش گفت: کاش من هم بال داشتم و می توانستم پرواز کنم و در آسمان با آنها بازی کنم. دیگر از آن روز به بعد، تنها آرزوی گربه پشمالو پرواز کردن بود. آرزوی گربه پشمالو را فرشته ای کوچک شنید شب به کنار گربه آمد و با عصای جادوئی خود به شانه های گربه زد.

 

داستان کوتاه با نقاشی ساده,داستان نویسی کودکان

نقاشی داستان گربه ی تنها

 

صبح که گربه کوچولو از خواب بیدار شد احساس کرد چیزی روی شانه هایش سنگینی می کند وقتی دو بال قشنگ در دو طرف بدنش دید خیلی تعجب کرد ولی خوشحال شد.

 

قصه بچه گانه,داستان کوتاه با نقاشی ساده

قصه ی گربه ی پشمالو

 

خواست پرواز کند ولی بلد نبود. از آن روز به بعد گربه پشمالو روزهای زیادی تمرین کرد تا پرواز کردن را یاد گرفت البته خیلی هم زمین خورد.

روزی که حسابی پرواز کردن را یاد گرفته بود، ‌در آسمان چرخی زد و روی درختی کنار پرنده ها نشست.

 

داستان نویسی کودکان,داستان بلند کودکانه

تصالویر قصه ی گربه ی پشمالوی تنها

 

وقتی پرنده ها متوجه این تازه وارد شدند، از وحشت جیغ کشیدند و بر سر گربه ریختند و تا آنجا که می توانستند به او نوک زدند.

 

داستان بلند کودکانه,داستان کودکانه بلند

قصه ی کودکانه گربه ی پشمالو

 

گربه که جا خورده بود و فکر چنین روزی را نمی کرد از بالای درخت محکم به زمین خورد. یکی از بالهایش در اثر این افتادن شکسته بود و خیلی درد می کرد. شب شده بود ولی گربه پشمالو از درد خوابش نمی برد و مرتب ناله می کرد.

 

فرشته کوچولو دیگر طاقت نیاورد، خودش را به گربه رساند. فرشته به او گفت: آخه عزیز دلم هر کسی باید همانطور که خلق شده، زندگی کند. معلوم است که این پرنده ها از دیدن تو وحشت می کنند و به تو آزار می رسانند.

 

پرواز کردن کار گربه نیست تو باید بگردی و دوستانی روی زمین برای خودت پیدا کنی. بعد با عصای خود به بال گربه پشمالو زد و رفت. صبح که گربه پشمالو از خواب بیدار شد دیگر از بالها خبری نبود اما ناراحت نشد. یاد حرف فرشته کوچک افتاد به راه افتاد تا دوستی مناسب برای خود پیدا کند. به انتهای باغ رسید.

 

خانه قشنگی در آن گوشه باغ قرار داشت. خودش را به خانه رساند و کنار پنجره نشست. دختر کوچکی در اتاق وقتی صدای میو میوی گربه را شنید، با خوشحالی کنار پنجره آمد. دختر کوچولو گربه را بغل کرد و گفت: گربه پشمالو دلت می خواد پیش من بمانی؟

 

من هم مثل تو تنها هستم و هم بازی ندارم. اگر پیشم بمانی هر روز شیر خوشمزه بهت می دهم. گربه پشمالو که از دوستی با این دختر مهربان خوشحال بود میو میوی کرد و خودش را به دخترک چسباند.

 

داستان کوتاه با نقاشی ساده برای نوجوانان,داستان کودکانه با نقاشی

داستان بچه گانه ی گربه ی تنها


شهر جوانرود کرمانشاه

    نظر

 

 •  
 • شهر جوانرود کرمانشاه

 

شهر جوانرود کرمانشاه

جوانرود,شهر جوانرود,شهرستان جوانرود
جوانرود شهری در استان کرمانشاه است. جوانرود از شهرهای پر جمعیت استان کرمانشاه است. این شهر دارای مرز مشترک با کشور عراق است. جمعیت آن بالغ بر صد هزار نفراست، مردم شهر جوانرود زبان مادریشان کردی است. این منطقه دارای پوشش گیاهی جنگل های بلوط است.

مکان های تفریحی جوانرود
جوانرود دارای مکان های تفریحی بسیار زیبایی است که در نوع خود بی نظیر است آب چشمه های زاگرس هر عاشق طبیعتی را سیراب می کند و صدای کبک ها گوش هر مسافر خسته از شهرها را می نوازد.

 

جوانرود,شهر جوانرود,شهرستان جوانرودمکان های تفریحی جوانرود

 

 

جوانرود,شهر جوانرود,شهرستان جوانروددیدنی های جوانرود

 

امنیت جوانرود
امنیت معمولا از جمله مواردی است که مسافران هنگام سفر به منطقه ای خاص درباره آن جویا می شوند که آیا این منطقه از لحاظ امنیتی در شرایط خوبی قرار دارد یا خیر. امنیت جوانرود با توجه به یکدست بودن جامعه از لحاظ قومی و مذهبی و وجود طایفه های با اصالت و حضور بسیار ناچیز افراد سایر شهرها بسیار بالاست. و بسیاری از آسیب های اجتماعی در جوانرود وجود ندارد. یا به نحو صحیح تر بگوییم بسیار کمرنگ است. بزه هایی مانند اعتیاد به مواد مخدر و دزدی در این شهر فوق العاده کم است.

نقشه جوانرود
امروزه با گسترش علوم کامپیوتری شرکت های فراوانی همچون گوگل و وایز دسترسی به نقشه های حرکت در شهر را آسان کرده اند نقشه جوانرود و محل قرارگیری بسیاری از مکان ها توسط لوکال گایدهای گوگل جوانرودی برروی نقشه جوانرود تعبیه شده است.

جوانرود کرمانشاه
فاصله و راههای دسترسی به شهرها از جمله موارد مهمی است که در هنگام مسافرت به آن توجه می شود. جوانرود کرمانشاه فاصله ای  90کیلومتری دارد. با ماشین سواری نهایت در یک ساعت و نیم قابل دسترسی است و با اتوبوس ها در حد دوساعت است.

هواشناسی جوانرود
اب و هوا نیز از دیگر معیارهای سفر است. هوای جوانرود معتدل کوهستانی است. خبری از زمستان های سخت و تابستان های گرم نیست. دمای هوا بطور میانگین در زمستان به 0تا_5 درجه سانتیگراد می رسد در شرایط برف و سرما و در شرایط عادی بین 12 تا،20 درجه است. و در تابستان هم دما بین 25تا 35 درجه متغیر است. وچندان طاقت فرسا نیست. هواشناسی جوانرود بسیار حایز اهمیت است و بهتر است قبل از سفر به این منطقه حتما وضعیت هوا را چک کنید.

بیمارستان جوانرود
جوانرود دارای یک بیمارستان نه چندان بزرگ و پیشرفته است این بیمارستان که به نام حضرت رسول نامگذاری شده است. نقش مهمی در سلامت منطقه دارد. و از ارجاع بیماران به مرکز استان تا حد زیادی کاسته است. زمین این بیمارستان که محوطه بزرگی است توسط یک خیر جوانرودی اهدا شده است.

نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود
نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود به صورت اینترنتی درآمده است. هرچند گرفتن نوبت و نوبت دهی اینترنتی  برای همه زیاد آسان نیست. این نوع نوبت دهی باعث کاهش تجمع در بیمارستان شده است. این انلاین سازی نوبت دهی موجبات به دردسر انداختن عده زیادی از مردم را فراهم نموده و ایجاد مشاغل کاذب مانند رزرو کردن نوبت دهی بیمارستان و گرفتن دستمزد شده است که فشاربیشتری به بیماران نیازمند وارد می سازد.

دیوار جوانرود
فروش وسایل دسته دوم و نو در جوانرود ما بین اهالی اهمیت و جایگاه خاصی دارد.به صورتی که علاوه برسایت های اینترنتی مانند دیوار و شیپور چندتا گروه و کانال تلگرامی با نام دیوار جوانرود ساخته شده است. که مردم جوانرود در آنجا وسایل مازاد خود را به اشتراک گذاشته و به تبادل و خرید و فروش مشغولند.

جوانرود کجاست؟
سوالی که بسیار در ذهن مردمی که دنبال خرید وسایل ارزان قیمت هستند به وجود امده این است که جوانرود کجاست.

جوانرود نه تنها در ایران شهرت مناسبی کسب نموده است. بلکه در خارج ازکشور نیز مورد توجه فروشندگان کالا و صادر کنندگان کشورهای خارجی قرار گرفته است. جوانرود در کشور ایران استان کرمانشاه واقع شده است. که از مرکز این استان که خود شهر کرمانشاه است، فاصله 90کیلومتری دارد.

شهر جوانرود
این شهر دارای بافت فرهنگی خاصی است از عجایب شهر جوانرود می توان به خلقیات و فرهنگ عامه آن اشاره نمود.

شب نشینی یکی از رسوم اصیل ایرانی که هنوز در این شهر رایج است. رفتن به خانه همدیگر در شب برای صرف شام یا بعد ازشام جهت دید و بازدید است. تقریبا 5 تا شب نشینی در هفته از چیزهای بسیار عادی است. مردم این شهر بسیار خونگرم هستند و از تنهایی بیزارند.

بازار جوانرود

جوانرود,شهر جوانرود,شهرستان جوانرودبازار جوانرود

 

بازار جوانرود شامل چند نوع بازار است. اولی بازار متمرکز در قسمت موسوم به بازارچه مرزی

بازارچه مرزی 
این بازار تعطیلی ندارد و در همه روزهای سال باز است حتی در اعیاد و لحظه تحویل سال و جمعه ها. در بازارجوانرود لوازم خانگی خارجی و بدون ضمانت یا با ضمانت نامه های غیر اصلی در منطقه بازارچه موجود است. البته برای خرید لوازم خانگی گارانتی دار و داخلی نباید به بازارچه مرزی جوانرود مراجعه نمود

برای خرید بازار جوانرود تلویزیون های متنوعی با قیمت های مناسب اما بدون گارانتی در بازارچه دارد. برای خرید تلویزیون از جوانرود حتما آشنای محلی در اختیار داشته باشید تا بتونه سریع بهترین و ارزانترین جنس را بخرید.

مرکز فروش لوازم آرایشی دو مکان است یکی داروخانه ها و دیگری بازارچه
دربازار جوانرود لوازم آرایشی فروش زیادی دارد بطوری که نزدیک به 80 غرفه یا همان دکه مشغول فروش لوازم آرایشی و بهداشتی هستند
فاصله کرمانشاه تا بازارچه مرزی جوانرود 92 کیلومتر است
بازار میوه و تره بار
بازار دوم تحت عنوان بازار میوه و تر بار از ابتدای خیابان سیل بند روبروی مخابرات شروع می شود و دو طرف خیابان تا ورودی بازارچه مرزی را شامل می شود. به نوعی میدان میوه و ترباره شهر است.

بازار محلی
بازار سومی که در جوانرود وجود دارد از ابتدای میدان مولوی تا انتهای خیابان شافعی را شامل می شود. این بازار بازار محلی است و بیشتر مردم اجناس خود را از این بازار تامین می کنند

بازار جدید
نوع دیگری از بازارهای داخل کوچه ها که بتازگی شکل گرفته خیاطی و پارچه فروشی زنانه است. و هر محله یک لباس فروشی محلی زنانه و خیاطی افتتاح شده است.

کلاغ جوانرود
اشتباه نکنید بحث از پرنده ها نیست کلاغ جوانرود یا به کردی قالاو یک کانال تلگرامی است که سالهاست در زمینه ارایه خبرها در داخل شهر فعال است. مهمترین کانال های اطلاع رسان جوانرود دو کانال قالاو و اموات هستند.

پیام نور جوانرود
اولین دانشگاهی که در جوانرود به بهرهبرداری رسید دانشگاه پیام نور بود این دانشگاه ابتدا در انتهای خیابان سعدی در یک مدرسه شروع به فعالیت کرد و بعد ازمدتی در منطقه موسوم به بیمارستان ساختمان بزرگی برای خود ایجاد نمود.

اخبار جوانرود
جوانرود همیشه خبر ساز بوده و در هر زمینه ای که به فکر انسان برسد پیشتاز بوده و سری در سرها داشته است در زبان عامیانه به جوانرود قلا می گویند. واین بین مردم جا افتاده که قلاگیان نایباخی ( به معنی اینکه جوانرود نمی بازه تو هیچ زمینه ای)


بک لینک دائمی یا رپورتاژ دائمی

    نظر

بک لینک و رپورتاژ دائمی

 

رپورتاژ دائمی | خرید بک لینک فالو | بک لینک با کیفیت|بک لینک دائمی

 

بک لینک دائمی یا رپورتاژ دائمی یکی از روش های دریافت بک لینک بوده که می تواند بصورت پایدار به جایگاه سایت شما و بهبود در رتبه های جسجو گوکل و سایر موتور های جسجوگر کمک نموده و تاثیر بسزایی در سئو داشته باشد.

بک لینک دائمیبک لینک دائمی

شما هم مشکل افزایش رتبه در گوگل دارید؟

امروزه قرار گرفتن در نتایج بالای گوگل میتواند کسب و کار شما را متحول کند. خوب است بدانید گاها حتی فقط یک رتبه نسبت به رقیب خود بالاتر بودن میتواند ماهانه میلیونها تومان سود بیشتری را نصیب شرکت شما نماید.

ما در شرکت عصر رایانه دارای یک تیم تخصصی بهینه سازی سایت و سئوی بسیار مجرب و با دانش به روز هستیم که امکان ارائه برترین خدمات در زمینه سئو از کوچکترین سایتها تا بزرگترین سایتهای تجاری را داریم.

اگر فکر میکنید کسب و کار شما جایگاه مناسبی در موتورهای جستجو ندارد سرویسهای سئوی ما میتواند بهترین انتخاب برای شما باشد. اگر شما هم از قدرت بک لینکها در سئو و رتبه گوگل اطلاع دارید، ما سرویسهای ویژه خرید بک لینک دائمی و رپورتاژ دائمی با کیفیت را به شما توصیه میکنیم.

بک لینک های ارائه شده توسط ما بصورت دائمی بوده و هرگز حذف نخواهند شد و شما نیاز به پرداخت ماهانه و … ندارید

رپورتاژ دائمیرپورتاژ دائمی

بک لینک چیست ؟

بطور کلی به هر لینکی که از خارج از سایت دریافت میکنید بک لینک گفته میشود .

قطعا دریافت بک لینک دائمی برای بهبود رتبه سایت در گوگل و سئو سایت بسیار موثر است . اما نکته قابل توجهی در  این موضوع هست :

همه وبمستران میدانند که منظور از بک لینک در حقیقت همان تبلیغاتی متنی هست که در ستون کناری سایتهای مختلف ( بیشتر مجله های خبری زرد و کم بازدید ) قرار میگرد و به سایت تبلیغدهنده لینک فالو میشود .

ایا خرید بک لینک و یا فروش بک لینک باعث پنالتی و جریمه نمیشود؟

اولین سوال وب مستران همیشه این بوده است که آیا خرید بک لینک باعث پنالتی و جریمه میشود؟

خیر اینگونه نیست و لینک گیری هنوز یک فاکتور مهم در راستای بهبود سایت و ارتقائ کلمات کلیدی برای هر سایتی میباشد!

پس چرا باید از لینک خریدن ترسید ؟

√ خرید لینک باید تخصصی باشد و یک متخصص توانایی انجام این کار را داشته باشد.

√ گرفتن لینک با کلمات کلیدی خود چالش های بسیار بزرگی دارد و هرگز خود این ریسک را نکنید.

خدماتی که ما ارائه میدهیمبه صورت تخصصی و به دست خودمان انجام می شود و از رباط ها و نرم افزار مختلف استفاده نمی شود .

در زیر شما می توانید پکیچ ها ما را مشاهده کنید

http://citywebmaster.ir/backlinks-reportage/


مقاله در مورد شیر گاو

    نظر

مقاله در مورد شیر گاو

مقدمه

پروتئین حیوانی نقش اساسی در تغذیه انسان و کمبود آن باعث اختلالات رشد و تولید مثل و عقب افتادگی فکری و غیره می گردد. پیشرفت یک مملکت را می توان از روی مصرف پروتئین سرانه حیوانی سنجیده و در واقع یکی از عوامل پیشرفت،تغذیه صحیح با پروتئین حیوانی کافی می باشد. حدود 50% پروتئین حیوانی مورد مصرف سرانه در کشور ما از طریق شیر تامین شده که قسمت اعظم شیر تولیدی توسط گاوهای شیری تولید میشود لذا با توجه به این امر پرورش و نگهداری گاوهای شیرش از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد.

راههای افزایش تولید شیر استفاده صحیح از اصول علمی دامپروری شامل تغذیه ، مدیریت، بهداشت و اصلاح نژاد می باشد. ناگفته نماند که اصلاح نزاد بدون بهبود وضع تغذیه ،مدیریت و بهداشت نتیجه مطلوب خود را نمی تواند بروز دهد ، بنا بر این افزایش میزان تولید شیر از طریق رکوردگیری و اصلاح نژاد و رساندن تولید به مرز خودکفائی یکی از ضروری ترین مسائل دامی کشور می باشد که مرکز اصلهح نژاد با استفلده از سیستمهای رکورد گیری در جهت رفع نیاز کشور به فرآورده های دامی و با استفاده از دستاوردهای جدید علمی و تکنیکهای پیشرفته و نیز با کمک گرفتن از صاحب نظران مربوطه و همکاری دامداران جهت خود کفائی محصولات دامی حرکت می نماید.

به منظور رسیدن به این امر مهم هر کدام از صفات اقتصادی مورد نظر باید دقیقا رکوردگیری شده در پرونده گاو ثبت گردد. با توجه به آمارو ارقام بدست آمده از رکوردگیری می توان گاو را حذف و یا انتخاب نمود یعنی از روی رکوردگیری انفرادی، گاوهای کم تولید شناسائی می شوند و آنهایی که اقتصادی نیستند حذف می گردند.

با توجه به رکورد حاصله گاوها بر حسب تولید تقسیم بندی شده و جیره هر گروه متناسب با تولید آنها تنظیم می گردد، گله های تحت پوشش هر ماه یکبار بطور مرتب رکوردگیری انفرادی شده و نمونه شیر هر گاو از نظر درصد چربی آزمایش می گرددو همچنین از روی رکورد های بدست آمده میتوان اسپرم یا گاو نر مناسب را انتخاب و به گاو ماده تلقیح نمود.

بنابر این آنچه در مورد صفات کمی مثل تولید شیر ،چربی پروتئین ، تولید مثل ، تیپ و ……..  باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. اندازه گیری دقیق و مرتب این صفات در زمان های تعیین شده و جمع آوری رطلاعات لازم و تجزیه و تحلیل این داده ها بر حسب نتایج آنها و اعمال روشهای اصلاح صفات مورد نظر و بهبود روشهای تغذیه ، مدیریت ، تولید مثل و…… می باشد .

تاریخچه رکوردگیری در ایران و جهان

الف: تاریخچه رکوردگیری شیر در دنیا

بتدریج از اواخر قرن 19 به بعد دامپروران ، مراکز علمی دامپروری و اتحادیه های گاوداران در اروپا و امریکا عمالیات رکوردگیری و تست شیر را به منظور انتخاب بهترین گاوها جهت اصلاح نژاد و نگهداری شروع نمودند.

در آن زمان برای اولین بار پروفسور A.M.Leory  که از محققان علوم دامی فرانیه بود در یکی از جزوات خود احتمالل انجام رکوردگیری در فواصل معیین (پریودیک) را به جای رکوردگیری روزانه مطرح نمود،این نظریه توسط سایر کارشناسان بخصوص آقای     و  Flesch  Mann    و همکارانش در دانمارک پس ار 9 سال آزمایش و عملیات بر روی یک گلهء 60 راسی در اول ماه مه 1895 ثابت گردید و این شروع عنلیات رکوردگیری شیر برای اولین بار در دنیا بود . این تکنیک پس از یک سری تغییر و تحولات مورد قبول کشورهای دیگر مانند سوئد، آلمان، هلند و کشورهائی که صنعت گاو شیری آنها دارای اهمیت اقتصهدی است، واقع گردید ولی با وجود این روشهای حاصله دقیقا کامل نبوده و بحث های زیادی درباره احتمال اشتباه در روش روزانه با روش دوره ای وجود داشت اگر چه محاسبات اولیه معلوم نبود که در روش رکوردگیری روزانه با تستهای ماهیانه اختلاف زیادی وجود دارد .

در حقیقت کشورهایی که به مزایای رکوردگیری شیر پی برده اند روش رکوردگیری(پریودیک) را که بین 7 روز تا 2 ماه می باشد با تججه به شرایط خاص خود انتخاب می نمایند.

در سال 1923 کشورهایی که سیستم رکوردگیری شیر را اجراء نمودند در یک سمینار      بین المللی دامپروری قانونی را تصویب کردند که یک روش استاندارد برای رکوردگیری لازم تشخیص داده شد ولی برخی دیگر از کشورها با توجه به شرایط محیطی و اهداف پیش بینی شده روشهای خاص خود را اعمال می نمودند.

در سال 1931 در کنگرهء بین المللی گاوهای شیری در کپنهاک دانمارک پیشنهاد تشکیل یک سیستم و سازمان بین المللی رکوردگیری ارائه گردید و در سال 1947 کمیسیونی مرکب از نمایندگان سویس،فرانسه و هلند در رم تشکیل و طرحهایی برای محاسبات ،فرمولاسیون و نتایج حاصل از رکوردگیری به منظور استاندارد نمودن عملیات رکورد را ارائه دادند این طرح ها جهت بررسی در کشورهای عضو ارسال و نتایج حاصل از بررسی ها در کنفرانسی که در سپتامبر 1949 در رم برگزار گردید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نهایتا قرار بر این شد که گروهی از کارشناسان ، طرحها و قوانین جامع تصویب شده رکوردگیری را تهیه و به سازمان های رکوردگیری کشورهای عضو ارسال نمایند.

گروه مذکور طرحی را به صورت پیش نویس جهت تصویب به تمام کشورهای عضو ارسال نمود. همچنین این مجمع پیشنهاد تشکیل گروهی به نام کمیتهء رکوردگیری شیر اروپا را با عضویت نمایندگان  ارائه نمود  بدین ترتیب سرانجام پس از یک دوره 30 ساله سازمان بین المللی رکوردگیریinternational Milk Rrecording Organization    به منظور یکنواخت نمودن برنامه های مختلف رکوردگیری اولین جلسه خود را در تاریخ های 5-9 مارس 1951 در رم تشکیل داد.

در سال1963 در سیزدهمین جلسه تصمیم گرفته شد که جلسات و سمینارهای رکوردگیری هر 2 سال یکبار برگزار گردد.

در سال1968 و در شانزدهمین نشست که در رم برگزار گردید استفاده از دستگاه جدیدی به نام میلکوتستر برای آزمایش شیر و تعیین درصد چربی در دستور کار کمیته قرار گرفت و در هفدهمین نشست از تاریخ 15-16 سپتامبر 1970 در اتریش آقای دکترHODGES پیشنهاد تغییر اسم کمیته رکوردگیری را مطرح نمود و نام کمیته به شرح زیر انتخاب شد.

INTERNATIONAL  COMMITTEE  FOR  ANIMAL  RECORDING  (ICAR)

در این جلسه همچنین  بحث و گفتگوهای بیشتر راجع به دستگاه های تجزیه کنندهء شیر مانند میلکوتستر ،پرومیلک و I.RMA انجام گرفت و در سال 1988 سازمان جدیدالتاسیس INTERBULLبصورت زیرمجموعه ای از کمیته بیت المللی رکوردگیری قرلر گرفت و در سال 1990 صدمین سال شروع رکوردگیری و چهلمین سال تاسیس کمیته رکوردگیری شیر جشن گرفته شد.

ب: تاریخچه رکوردگیری شیر در ایران

رکوردگیری از گاوهای شیری قبل از انقلاب و از سال 1336 توسط مرکز اصلاح نژاد آغاز و تا سال 1340 مجموعا 600 راس گاو از نژاد براون سویس و توده کلوهای بومی تحت پوشش قرار داشتند در سال 1344 بر اساس برنامه های رکوردگیری تعداد 18 وهحد گهوداری با مجموع ظرفیت 1400 راس از گاوهای سرابی، آمیخته های بومی با نژادهای هلشتاین تارانتر و دانمارکی بطور متناوب تحت پوشش برنامه های رکوردگیری قرار داشتند.

پس از انقلاب عملیات رکوردگیری بصورت مستمر و پیگیر بعد از ورود گاوهای ثبت شده کانادایی که به عنوان هسته های اصلاح نژادی برای گاوهای هلشتاین ایران مطرح گردیدند از سال 1364 با 13 گله در استان های تهران ، مازندران ، اصفهان ،همدان و زنجان آغاز گردید.

لازم به یادآوری است که هدف از رکوردگیری گله های مذکور انتخاب گوساله های نر مولد اسپرم با اجرای برنامه های اصلاح نژاد به خصوص تعیین ارزش ارثی و سایر صفات مطرح در اصلاح نژاد می باشد.

 

در سالهای 64-65 به منظور افزایش دقت در انتخاب گوساله های نر ممتاز و همچنین سایر برنامه های مربوط به اصلاح نژاد ، گله های غیر رجیستر نیز به تدریج تحت پوشش رکوردگیری شیر قرار گرفت بطوریکه در سال 1367 مجموع گاوهای ثبت شده و غیر ثبت شده افزون بر000/50 راس گردیده است.


بررسی iPadOS 13

    نظر

در بررسی آیپد پرو 2018، سیستم‌عامل iOS را مهم‌ترین محدودکننده‌ی این تبلت دانستیم. حال به‌نظر می‌رسد اپل با iPadOS به‌دنبال از میان‌بردن محدودیت‌های گذشته است.

هشت ماه پیش، آیپد پرو 2018 در دو نسخه‌ و با طراحی کاملا جدید معرفی شد؛ تبلتی که براساس ادعای اپل، سریع‌تر از 92 درصد لپ‌تاپ‌های موجود در بازار است و به‌زعم تیم کوک باید از آن به‌عنوان کامپیوتر شخصی یاد کرد. بااین‌حال، از همان ابتدا مشخص بود آیپد پرو 2018 صرف‌نظر از توان پردازشی شگفت‌انگیزی که ارائه می‌دهد، تا وقتی درون زندان iOS محبوس باشد، نخواهد توانست به‌معنای واقعی کلمه، جانشینی برای کامپیوترهایی امروزی باشد. حال به‌نظر می‌رسد سران کوپرتینو راهکاری برای محدودیت‌های آیپد اندیشیده‌اند: iPadOS نسخه‌ای ارتقایافته از iOS‌ که به‌صورت اختصاصی برای آیپد و کاربری‌های خاص این دستگاه توسعه داده شده است.

کریگ فدریگی، مدیر ارشد واحد نرم‌افزار اپل، در جریان رویداد WWDC امسال، پس از معرفی iOS 13، با اشاره به اینکه آیپد و تجربه‌ی نرم‌افزاری آن براساس سیستم‌عامل آشنای iOS بنیان نهاده شده، اعلام کرد طبیعتا تمام قابلیت‌های جدید iOS 13 به آیپد نیز اضافه خواهد شد. او درادامه گفت:

آیپد در طول سال‌های اخیر، به‌لطف نمایشگر بزرگ و قابلیت‌های قدرتمندی همچون Slide Over ،Split View ،Drag & Drop و البته اپل پنسل به دستگاهی بی‌همتا بدل شده است و اکنون تجربه‌ای منحصربه‌فرد ارائه می‌دهد؛ بنابراین، زمان آن فرارسیده تا نگاه ویژه‌ای به پلتفرم آیپد کنیم.

در سال‌‌های گذشته، همواره عطشی وصف‌ناپذیر در اغلب شرکت‌های حوزه‌ی فناوری برای ادغام و یکپارچه‌سازی تجربه‌های کاربری مختلف درون فُرم‌فکتوری واحد وجود داشته است. به‌عنوان مثال، مایکروسافت برای دستیابی به چنین هدفی، از گذشته تا امروز راهکارهای مختلفی آزموده است که شاید مهم‌ترین آن‌ها، معرفی سرفیس پرو به‌عنوان دستگاهی با DNA مشترک تبلت و لپ‌تاپ باشد. اخیرا نیز تب‌وتاب موجود بر سر گوشی‌های تاشدنی، رؤیای یکی‌شدن گوشی هوشمند و تبلت را درون خود دارد.

iPadOS می‌تواند هویت مستقل‌تری به آیپد ببخشد

در سوی دیگر میدان، اپل راهکار دیگری در پیش گرفته است و ظاهرا اعتقادی به یکپارچه‌سازی تجربه‌ی کاربران ندارد. این شرکت حتی سال گذشته شایعات مربوط به تلفیق iOS و macOS را نیز با یک «نه» کوبنده رد کرد. اپل هر پلتفرم را پاسخ‌گوی نیاز خاص کاربر می‌داند و باور دارد ادغام پلتفرم‌ها استراتژی موفقی نخواهد بود. کوپرتینونشین‌ها برخلاف رقیب دیرینه‌شان، آیپد پرو را نه جانشینی برای لپ‌تاپ؛ بلکه کامپیوتری می‌دانند که «شبیه هیچ کامپیوتر دیگری نیست». 

مقاله‌های مرتبط:

 • بررسی آیپد پرو 2018

پیش‌تر در بررسی آیپد پرو 2018 گفتیم iOS، اپل را در بدل‌ساختن این دستگاه به کامپیوتر حقیقی ناکام می‌گذارد؛ چراکه محدودیت‌هایی همچون نبود سیستم مدیریت فایل توانمند، خلأ چندوظیفگی حرفه‌ای، پشتیبانی‌نکردن از حافظه‌ی ذخیره‌سازی خارجی و نبود مرورگری در سطح دسکتاپ، کاربران حرفه‌ای را دچار مشکل خواهد کرد. امسال به‌نظر می‌رسد مهندسان کوپرتینو با iPadOS به‌دنبال پاسخ‌گویی به انتقادات هستند.

چگونه iPadOS را نصب کنیم؟

براساس اعلام اپل، iPadOS در فصل پاییز و برای دستگاه‌های زیر از راه خواهد رسید:

 • آیپد پرو 12.9 اینچی
 • آیپد پرو 11 اینچی 
 • آیپد پرو 10.5 اینچی
 • آیپد پرو 9.7 اینچی
 • آیپد نسل ششم
 • آیپد نسل پنجم
 • آیپد مینی نسل پنجم
 • آیپد مینی 4
 • آیپد ایر
 • آیپد ایر 2

بدین‌ترتیب، در‌حال‌حاضر تنها راهکار برای تجربه‌کردن iPadOS، ازطریق برنامه‌ی بتای عمومی اپل خواهد بود. توجه کنید اگرچه هم‌اکنون نسخه‌ی بتای عمومی نسبتا پایدار است، به شما کاربر عزیز زومیت یادآور می‌شویم درصورت تمایل برای نصب iPadOS، تمامی مسئولیت‌ها متوجه خودتان خواهد بود. درضمن، توصیه می‌کنیم پیش از هر کاری، نسخه‌ی بکاپ از آیپدتان تهیه کنید.

روند ثبت‌نام در برنامه‌ی بتا برای iPadOS تفاوتی با iOS یا macOS ندارد:

 • به صفحه‌‌ی beta.apple.com مراجعه کنید؛
 • با Apple ID خود وارد حساب کاربری‌تان شوید؛
 • روی گزینه‌ی Get Started کلیک کنید؛
 • از صفحه‌ی بعدی، iPadOS را انتخاب کنید؛
 • روی گزینه‌ی enroll your iOS device کلیک کنید.

سپس از شما خواسته می‌شود با مراجعه به صفحه‌ی Profile، پروفایل ویژه‌ی برنامه‌ی بتا را نصب کنید؛ بدین‌ترتیب، دستگاه شما به‌صورت OTA نسخه‌ی بتای iPadOS را دریافت خواهد کرد. البته، ابتدا باید آیپد را باردیگر راه‌اندازی کنید تا فرایند دانلود به‌روزرسانی آغاز شود. اکنون نوبت آن رسیده است مهم‌ترین قابلیت‌های iPadOS را زیر ذره‌بین قرار دهیم.

چندوظیفگی

iPadOS در مقایسه با iOS 12 بهبودهای چشمگیری درزمینه‌ی مدیریت اپلیکیشن‌های در حال‌ اجرا تجربه می‌‌کند. شاید مهم‌ترین تغییر، فراهم‌شدن امکان جابه‌جایی بین چند اپلیکیشن در حالت Slide Over باشد. در حالت اسلاید اُوِر، می‌توان اپلیکیشنی را با درگ‌کردن آن از داک یا سوایپ از لبه‌ی سمت راست نمایشگر، به‌صورت شناور روی اپلیکیشن دیگر اجرا کرد. در iOS 12، اسلاید اُوِر فقط به یک اپلیکیشن محدود بود، حال به‌لطف iPadOS می‌توان چندین اپ را به‌صورت شناور دراختیار داشت، با کشیدن نوار باریک لبه‌ی پایین پنجره‌ی شناور به‌سمت بالا، تمام اپلیکیشن‌های شناور را مشاهده کرد و با سوایپ روی آن، بین اپ‌های شناور جابه‌جا شد.